Tisk

Postup testování historického vozidla ve VC Třebíč:

 

            Postup vlastníka k přihlášení se ke klubové testaci

            Vlastník kontaktuje oprávněnou klubovou testační komisi a získá informace o podmínkách testování. Seznam oprávněných klubových testací je zveřejněn na www.fkhv.cz

            Vlastník HV  zajistí zhotovení 6-ti párů   fotografií o velikosti 6x9 cm s levo  - předním a pravo - zadním pohledem pro auto nebo pravobočním a levobočním pohledem pro moto (moto se sidecarem jako auto). Všechny fotografie musí být zpracovány na lesklém fotografickém papíře, pořízeny za dobrých světelných podmínek. Pozadí musí být jednolité a vozidlo musí být přes celý formát. HV má být v tom stavu, v jakém jej budete provozovat na pozemních komunikacích, tedy například i s kulometem na střeše, pokud je jím vybaveno. Veškeré původní či staré značky před fotografováním odstraňte.

            Vlastník HV po dohodě s klubovou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace (standardně ve čtvrtky 18,00 u klubovny v Třebíči na Polance).

            Vlastník HV předloží při testaci kompletní technické údaje o vozidle, další doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu, která bude zapsána do „Žádosti“.

1VCC Třebíč požaduje zkoušku brzd pro vozidla s maximální rychlostí nad 100 km/hod.

 

            Postup při klubové testaci

Kontakt na předsedu KlTK  1VCC Třebíč:

Pavel Mergental, mobil 731 004 249, mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

            Vlastník HV  předá klubovému komisaři 5 párů foto pro vlepení do „Žádosti“. 1pár foto zůstává vlastníkovi pro vlepení fotografie do Průkazu pracovníkem registrančího místa.

            Klubová testační komise s vlastníkem provede vyplnění originálu „ŽÁDOST O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA“ . Následně provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“.

            V následujících dnech:

Klubová testační komise okopíruje vyplněný  4x, vylepí fotografie do originálu a 4 kopií, podepíše originál a 4 kopie, ponechá si 1x kopii „Žádosti“. Klubová testační komise předá vlastníku HV originál a 3x kopie „Žádosti“ proti zaplacení testačního poplatku za klubovou testaci. Tabulkové ceny sdělí KlTK.

           

            Postup při krajské testaci

Kontakt na předsedu KTK 7 Vysočina pod který spadá VCC Třebíč:

Lubomír Doležal, 592 21 Škrdlovice 139

566 659 125, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil 777 243 434

 

            Vlastník kontaktuje oprávněnou krajskou testační komisi a získá informace o podmínkách testování. Do 30 kalendářních dnů a po dohodě s krajskou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace. Místo testace určí předseda KTK např.odborná dílna, specializované pracoviště, STK, atp.)

            Vlastník HV předá krajské testační komisi originál a 3x kopie „Žádosti“

            Krajský testační komise provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“ včetně zápisu podmínek pro provoz na komunikacích, budou-li KTK stanoveny.

            Předseda krajské testační komise podepíše originál a 3 kopie, ponechá si 1x kopii „Žádosti“ pro vlastní archivaci a 1x pro evidenci FKHV ČR a předá vlastníku HV originál „Žádosti“ pro Registrační místo a 1x kopie proti zaplacení testačního poplatku za krajskou testaci.

           

 

            Postup při registraci v místě bydliště

            Po klubové a krajské testaci se pak majitel HV se všemi příslušnými doklady dostaví na odbor dopravy magistrátu krajského města dle svého trvalého bydliště, kde mu bude vystaven průkaz historického vozidla, osvědčení a zvláštní registrační značka. Potřebné doklady:
„Žádost“ + 1 pár fotografií pro jejich vlepení do Průkazu HV.

Povinné ručení je nezbytné při registraci. Pojišťovna vystaví po úhradě (1/12) pojistného doklad (zelenou kartu), zatím bez uvedení ZRZ. Po obdržení ZRZ si opět zajdete na příslušnou pojišťovnu, a tuto značku si necháte do karty doplnit.

            Registrační místo vydá doklady a značky pro HV proti zaplacení poplatku za ZRZ (800,- auto, 500,- moto).

 

Vysočina

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy

Masarykovo nám. 1
586 28  Jihlava

567 167 773
567 167 774
567 167 775

www.jihlava.cz

           

 

Upozornění na povinnost prodloužení platnosti Průkazu HV

Průkaz má platnost 10 let ale musí být každoročně po doporučení klubové testační komise prodlužen předsedou KTK (Krajské testační komise) do konce května. VCC Třebíč pořádá přetestace koncem dubna a na soutěži „O zlomenoou poloosu“ na přelomu května a června za účasti předsedy KTK. O přesných termínech informuje 1VCC Třebíč na svých webových stránkách a zveme majitele námi  testovaných strojů SMS zprávou. Příspěvek na tuto činnost je dán požadavky předsedy KTK.

 

 

Attachments:
Download this file (formular_testace_HV.doc)formulář testace HV160 Kb