1. Veteran Car Club Třebíč

1. VCC Třebíč

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Náplň a činnost klubu

NÁPLŇ A ČINNOST KLUBU

1.VCC Třebíč je dobrovolné zájmové uskupení jednotlivců, má statut občanského sdružení, je neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Hlavní náplní je působení v oblasti historické motorové techniky, a to ve smyslu uchování hodnot pro příští generace. Činnost spočívá ve vyhledávání, renovování a udržování vozidel (strojů), ale i jejich předvádění veřejnosti. K tomu také přistupuje shromažďování a uchovávání dobových předmětů a doplňků, nářadí i vybavení. Znamená to neustálé zdokonalování znalostí historie, tradičních řemesel, shánění dobových materiálů, součástek…

1.VCC Třebíč je začleněn v rámci hnutí historických vozidel v zastřešující FEDERACI KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR, která je členem mezinárodní organizace FIVA. V souladu s pravidly FIVA lze za historické vozidlo považovat vozidlo starší třiceti let, přičemž však musí ještě splňovat další přísné podmínky z hlediska stavu, zachovalosti a autentičnosti, ale i používání…

Mimo práce členů na vozidlech máme jako jeden z mála spolků stejného zaměření vlastní objekt a klubovnu, kde dokončujeme rozsáhlou a totální obnovu.

Náš klub působí nejen ve svém městě, ale i v různých místech Kraje Vysočina, nelze opomenout také účast mnohých členů VCC TR na různých výstavách a srazech po celé ČR. Příležitostně se podílíme pořadatelsky s jinými subjekty na pořádání kulturních akcí. Činnost v oblasti historických vozidel není jen „hraní si se starými autíčky“, ale náročná činnost na čas i peníze, a patří poděkovat rodinám a manželkám za podporu a trpělivost.

 

 

Foto galerie